::Ahlan Wa Sahlan::

::Wahai Pemilik Ilmu::

"The beauty of a woman is not in the clothes she wears, The figure she carries, or the way she combs her hairs. The beauty of a woman must be seen from her eyes. Because that is the doorway to her heart, The place where love resides. The beauty of a woman is not the facial mole, But true beauty in a woman is reflected in her soul. It is caring that she lovingly gives, The passion that she shows. The beauty of a woman, With passing years-only grows..."

Saturday, March 20, 2010

SEKILAS PANDANG, TAMPARAN BUAT KITA

BISMILLAHI ArRAHMANI ArRAHIM...

 
LIHATLAH dan HAYATILAH adik-adik dan sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita mendengar "Pemuda harapan bangsa, Pemudi tiang negara"? Seringkali bukan?  Namun pernahkah kita berfikir, di manakah pemuda-pemuda yang benar-benar layak memikul amanah tanggungjawab bangsa dan agama ini?
Dimanakah tersembunyinya bakal pelapis negarawan, ilmuan, cendekiawan dan segala 'wan' yang ada. Jika melihat perilaku dan kegemaran serta tabiat remaja pada hari ini, adakah mereka layak bergelar PEMIMPIN? Ataukah  yang ada, hanya pemuda yang benar-benar hanya menjadi harapan dan dijulang sebagai harapan namun akhirnya ditinggal menjadi kenangan? Bukankah harapan itu tidak menjanjikan kenyataan, jauh lagi kejayaan? JAWAB DENGAN AKAL DAN IMANMU, WAHAI  BAKAL PEMIMPIN AGAMA DAN BANGSAKU!

Pemudi yang diletakkan sebagai tiang negara, dimana dirimu wahai sahabiahku? Sudah siapkah dirimu dengan asas binaan yang kukuh? KITA akan mencorak dan membina tiang-tiang NEGARA dan AGAMA sahabiahku! Apakah kita yang akan menjadi tiang negara ini, terbina dari asas binaan yang rapuh? akan kukuhkan bangunan yang dibina jika tiang yang digunakan diperbuat daripada bahan yang tidak berkualiti? Datangkanlah arkitek terbijak dan termahal didunia, jika asas binaannya tidak berkualiti, jika kuantiti bahannya tidak mencukupi, nescaya tidak akan terbina bagunan yang kukuh. Itulah dia saudara seakidahku! perumpamaan yang kudatangkan kepada kita semua. Jangan bermimpi ingin membina 'bangunan' yang gah dan menjulang tinggi, andai tiang yang ada, rapuhnya lebih rapuh dari kuih batang buruk. Tahukah dirimu apakah asas binaan itu? apakah dia penentu kualiti bahan itu? sahabiahku?

Ketahuilah, asas binaan yang dimaksudkan itu adalah iman dan Islam saudaraku. Penentu kualiti bahan itu adalah ibadah yang dilakukan..Jika ingin membina negara yang maju, gah, terulung, unggul, bersih, aman dan damai, dan setrusnya, binalah negara itu dengan tiang yang juga dibina dari asas yang kukuh. Dari bahan yang berkualiti, mencukupi dan asli (bukan tiruan). Setelah itu, pilihlah arkitek dan pemimpin harapan yang bijak, adil, benar, amanah dan beriman serta bertaqwa agar negara yang terbina itu nanti menjadi negara yang bukan sahaja kukuh, maju dan masyhur, tetapi juga diberkati dan diredhai ALLAH. Itu yang Utama.. WaLLAHU 'Alam.

No comments:

Post a Comment

Followers

::Mutiara Hadith::

::Mutiara Hadith::
Daripada Abu Hurairah r.a berkata: Seorang lelaki dari kalangan orang ansar telah datang mengadukan halnya kepada Rasulullah s.a.w. Ia berkata: Wahai Rasulullah! Aku sesungguhya mendengar perkataanmu dan aku sangat kagum dan hairan dengan keindahannya tetapi aku tidak dapat menghafalnya. Maka apa yang perlu aku lakukan? Maka sabda Nabi s.a.w: "Hendaklah engkau menggunakan tangan kananmu," sambil Baginda mengisyaratkan supaya ia menulis apa yang ia dengarkan". (H.R Tirmidzi)

::IAIN AR-RANIRY (2011/2013)::

Semester 7 (11/12)
INU 1001 Pendidikan Kewarganegaraan

INU 1004 Bahasa Indonesia

INU 3002 Ilmu Budaya Dasar

INK 3004 Matematika Dasar

INK 3007 Hadis

SYA 1009 Ilmu Hukum

SPH 3009 Asbab Ikhtilaf Al-Fuqaha

SPH 3010 Sosiologi Hukum

SPH 3011 Hukum Islam Di Indonesia
*******
Semester Pendek (10/11)
SYA 7701 Filsafat Hukum Islam

SYA 7702 Praktikum

SYA 7703 Membahas Kitab Fiqh II
*******

Semester 8 (11/12)

SYA 2007 Hukum Adat

SYA 4701 Ushul Fiqh II

SYA 4702 Hukum Islam Dan Masyarakat

SPH 4708 Ushul Fiqh Muqaranah I

SMI 4709 Epistomologi Perundang-Undangan I

SYA 6701 Ushul Fiqh III

SPH 6805 Epistomologi Perundang-Undangan II

SPH 6806 Ushul Fiqh Muqaranah II

SPH 6807 Syari’at Islam Di Aceh

SPH 6808 Takhrij Hadis

SPH 6809 Hukum Perkahwinan Di Indonesia

*******

Semester 9 (11/12)

SYA 5702 Membahas Kitab Fiqh I

SPH 5803 Membahas Kitab Tafsir

SPH 5804 Muqaranah Mazhab Fil Jinayah

SPH 5805 Hukum Tata Negara

SPH 5806 Ilmu Falak

SPH 5809 Legal Drafting I

SPH 7804 Metode Penelitian Hukum

SPH 7806 Metode Ijtihad Kontemporer

SPH 7809 Legal Drafting II

*******

Semester 10 (12/13)

SYA 8701 KPM

SYA 8702 Skripsi

SYA 8703 Ujian Komprehensif

:: KIPSAS 2008/2011 ::

Semester 4 (09/10)

ASU 2012 Qawaidh Fiqhiyah

ASU 2022 Pengantar Fiqh Islam

ASU 2073 Usul Fiqh

ASU 2102 Siyasah Syar'iyyah

ASU 2142 Al-'arabiyyah li al-syariyyah 1

ASU 2202 Undang-Undang Jenayah Perbandingan

ASU 2222 Undang-Undang Keluarga Perbandingan

ASU 2262 Bahasa Inggeris 3

KIP 2031 Halaqah Usrah 3
*******

Semester 5 (10/11)

KIP 2041 Usrah II

ASU 2272 Bahasa Inggeris IV

ASU 2152 Al-Arabiyyah Li Al-Syar'iyah II

ASU 2083 Pentadbiran Harta Orang Islam

ASU 2232 Undang-Undang Syarikat & Perkongsian

ASU 2242 Undang-Undang Keterangan Perbandingan

ASU 2212 Undang-Undang Probet Perwarisan

ASU 2062 Fiqh Muamalat
*******

Semester 6 (10/11)

ASU2052 Ayat & Hadith Ahkam

ASU2282 English For Law

ASU2122 Kaunseling Islam & Guaman Syari'e

ASU2132 Undang-Undang Prosedur Mal & Jenayah

ASU2252 Undang-Undang Acara Sivil & Jenayah

ASU2093 Ulum Al-Quran & Ulum Hadith

ASU2984 Kertas Projek

~Bicara Zahidah~

~Bicara Zahidah~
"Wahai Rabbi, Jika aku sujud kepadaMu kerana gerun dengan api nerakaMu, Maka bakarlah aku didalamnya. Dan jika aku sujud kepadaMu kerana tamakkan syurgaMu, Maka halanglah aku daripadanya. Tetapi jika aku sujud kepadaMu kerana kecintaanku kepadaMu, Maka kurniakanlah aku balasan yang besar. Izinkanlah aku melihat wajahMu Yang Maha Agung dan Mulia itu..."
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...